MenterAroute.nl

Red de Heemtuin

Zoals u misschien gehoord of gelezen heeft, heeft het college van B&W voorgesteld om de subsidie voor de Heemtuin in 2013 totaal te schrappen en met een commerciele marktpartij verder te gaan. Dat er bezuinigd moet worden snappen we. Maar zonder overleg en op deze radicale manier, heeft het bestuur overvallen. De afgelopen 6 jaar is het stichtingsbestuur met alle medewerkers erin geslaagd de Heemtuin tot grote bloei te brengen en wij vrezen dat op deze manier de kwaliteit van de Heemtuin verdwijnt. Om door te kunnen gaan en de Heemtuin uit te laten groeien tot de diamant van Menterwolde hebben wij alle ondersteuning, ook die van u, nodig. Indien u ons steunt vragen wij u onze petitie te steunen. Via onderstaande link kunt u dat digitaal doen. Ook liggen er, als u liever handmatig te petitie wilt tekenen, formulieren hiervoor in ons paviljoen.
 
Alvast hartelijk dank namens de medewerkers en ook namens iedereen die bij de Heemtuin betrokken is.
 
Petitie link: heemtuin.petities.nl

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.